ראשי>סיפורי ערים>ורשה>אדגר במו”מ לרכישת בית משרדים בורשה בעלות של 105 מיליון אירו
ורשה כלכלה ועסקים

אדגר במו”מ לרכישת בית משרדים בורשה בעלות של 105 מיליון אירו

נכון להיום, התפוסה בנכס הינה בשיעור של כ-90%. במידה והעסקה תצא לפועל, בכוונת החברה לממן את רכישת הנכס מהון עצמי לרבות על דרך הנפקת הון ומימון בנקאי

חברת אדגר מנהלת משא מתן לרכישת מגדל משרדים בוורשה, פולין, בשטח כולל להשכרה של כ-29 אלפי מ”ר ו- 318 מקומות חניה, מאת צד שלישי, שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה, בעלות כוללת בסך של כ- 105 מיליוני אירו. העסקה הינה לרכישת הזכויות והבעלות בנכס עצמו או לרכישת 100% ממניות החברה אשר מחזיקה בבעלות מלאה בנכס. נכון להיום, התפוסה בנכס הינה בשיעור של כ-90%. במידה והעסקה תצא לפועל, בכוונת החברה לממן את רכישת הנכס מהון עצמי לרבות על דרך הנפקת הון ומימון בנקאי.

עוד הודיעה החברה הבוקר כי היא בוחנת אפשרות של גיוס הון, בין היתר, על מנת להגדיל את החזקות הציבור ולהביא על ידי כך לעליית מדרגת שיעור החזקות הציבור בחישוב משקל מנית החברה במדדים, מה שעשוי לשפר את היקף הסחירות במנית החברה.

גיוס ההון (ככל שיתבצע) יהיה בדרך של הצעה אחידה, על פי תשקיף המדף של החברה מיום 6 במאי 2015, הנושא תאריך 7 במאי 2015. גיוס ההון (אם וככל שיבוצע), כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה אישור דירקטוריון החברה בקשר עם תנאי ומבנה ההנפקה, אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ לרישומן למסחר של המניות שתוצענה ופרסום דוח הצעת מדף. יובהר, כי נכון למועד דוח זה, מועד הגיוס היקפו ותנאיו טרם נקבעו. עוד יובהר, כי אין כל וודאות כי הנפקת המניות האמורה תצא אל הפועל.
יצוין, כי בעל השליטה בחברה, דורון שנידמן, המכהן כיו”ר דירקטוריון החברה, הודיע לחברה על כוונתו להזמין במסגרת גיוס ההון כאמור, ככל שיבוצע, מניות בשווי שלא יפחת מ-5 מיליון ₪.

צילום אילוסטרציה

תגובות | ומה יש לך להגיד על זה?
מצאנו ברשת
הודעות לתקשורת / תכנים שתורגמו משפות אחרות / הודעות יח"צ / מידע שמצאנו ברשת ואשר אנו סבורים שיש בו כדי לעניין את קוראי 'ישראלים'. לתשומת לבך, התוכן המובא במסגרת זו לא נבדק על ידנו והובא לפרסום As Is מקור התוכן (אם הובא מאתר אחר ברשת) מופיע בתחתית הפוסט. אם הנך בעל הזכויות על תוכן זה ומעוניין להורות לנו להסירו - אנא פנה אל מערכת האתר ואנו מתחייבים להסיר את הפוסט מהר ככל האפשר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *